­
English

Inntektsskatt og lønnsdannelse

Prosjektnr1301
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode1999 - 2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er en videreføring av et forprosjekt igangsatt i 1998, og sikter mot en videreutvikling av et modellapparat for diskrete arbeidstilbudsbeslutninger med sikte på anvendelse på norske data. Spesielt ønsker vi å forbedre grunnlaget for identifikasjon av individers valgmengder, da dette er helt essensielt for å kunne trekke slutninger om preferanser. Om mulig ønsker vi også å bidra til en videreutvikling av den økonomiske teorien knyttet til skatt og lønnsdannelse, spesielt innenfor en modellramme der individer kan ha ulik produktivitet (lønn) og preferanser. Siktemålet er å kunne bidra substansielt til faglitteraturen knyttet til skatt på arbeid og effektivitetstap og til mulige motsetninger mellom målene om effektivitet og fordeling.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert