­
English

Utdanning, familiebakgrunn og suksess på arbeidsmarkedet: En nordisk søskenstudie

Prosjektnr1213
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNordisk samarbeidsnemnd for samfunnsforskning (NOS-S)
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereTom Erik Aabø
Prosjektperiode1999 - 2001 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Formålet med dette fellesnordiske prosjektet er å studere sammenhengene mellom utdanning, familiebakgrunn og arbeidsmarkedssuksess. Prosjektet er komparativt og utnytter registerdata med søsken- og familierelasjoner fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Delprosjekter utgjøres av (i) Inntekts-og utdanningskorrelasjoner mellom søsken i Skandinavia og USA - et sammenfattende mål på betydningen av familiebakgrunn (ii) Bransjelønnsforskjeller og (iii) Familiebakgrunn og avkastning av utdanning i Norden. Prosjektet er et samarbeid mellom Anders Björklund, Tor Eriksson, Markus Jännti og Eva Österbacka og Frischsenteret.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Björklund, A., Bratsberg, B. Eriksson, T., Jäntti, M. og O. RaaumInterindustry Wage Differentials and Unobserved Ability: Siblings Evidence from Five Countries2007Industrial Relations Vol. 46, No. 1: 171-202[PDF]
Björklund, A., T. Eriksson, M. Jännti, O.Raaum and E. ÖsterbackaBrother correlations in earnings in Denmark, Finland, Norway and Sweden compared to the United States2002Journal of Population Economics 15: 757-772

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Björklund, A., T. Eriksson, M. Jännti, O.Raaum and E. ÖsterbackaFamily Structure and Labour Market Success: The influence of siblings and birth order on the earnings of young adults in Norway, Finland and Sweden2004