­
English

Dagpenger og arbeidsmarkedstilpasning i Norden

Prosjektnr1212
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNOS-S og Nordisk ministerråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereTor Eriksson
Peter Jensen
Øystein Jørgensen
Reija Lilja
Peder J. Pedersen
Eija Savaja
Anna Thoursie
Prosjektperiode1998 - 2001 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet sikter mot å kartlegge kausale sammenhenger mellom økonomiske insentiver og arbeidsmarkedspolitikkens utforming på den ene siden, og søkeatferd og overganger til jobb på den andre. Prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråd og av den Nordisk samarbeidsnemnd for samfunnsvitenskapelig forskning. Prosjektet har en komparativ angrepsvinkel, og vil bl.a. benytte data fra en felles intervjuundersøkelse blant arbeidsledige personer i Danmark, Finland, Norge og Sverige fra sommeren 1998. Prosjektet vil også ta i bruk registerdata fra noen av landene for å analysere overganger ut av arbeidsledighet. I tillegg til Frischsenteret, deltar følgende forskningsinstitutter i prosjektet: Centre for Labour Market and Social Research (CLS) i Danmark, Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Norge, Institutet för Social Forskning (SOFI) i Sverige, og Labour Institute for Economic Research i Finland. Publikasjonslisten nedenfor inneholder en oversikt over alle publikasjoner knyttet til prosjektet, også de som er utarbeidet ved de andre forskningsinstituttene.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, Knut, Peter Jensen and Anna ThoursieUnemployment duration and Unemployment Insurance - A Comparative Analysis Based on Scandinavian Micro Data2008Oxford Economic Papers Vol. 60, No. 2, 254-274.

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, K og Aabø, T.E.Arbeidslediges reservasjonskrav1999

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, K.Arbeidsledighet, jobbsøking og økonomiske insentiver1999Økonomisk forum Nr. 7[PDF]
Torp, HegeDagpengesystemets dilemma - nordiske løsninger1999Søkelys på arbeidslivet 16 s. 165-175

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Jørgensen, ØysteinEr det lengden det kommer an på? - Hvordan arbeidslediges jobbmuligheter påvirkes av nivået på dagpengene og hvor lenge de har gått ledig2004Nr. 3[PDF]
Røed, K., H. Torp og T.E. AabøArbeidsledighet, arbeidsmarkedspolitikk og jobbsøking i Norge1999Nr. 1[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, Knut, Jensen, Peter, Thoursie, AnnaUnemployment Duration, Incentives and Institutions 2002Nr. 9[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Eriksson, Tor, Reija Lilja and Hege TorpDeterminants of job search intensity - some evidence from the nordic contries2002Labour Institue for Economic Resarch, Discussion Paper no 185/02[PDF]
Pedersen, Peder J.Non-Response Bias – A Study Using Matched Survey-Register Labour Market Data2002CLS Working Paper 02/02[PDF]
Eriksson, Tor, Peter Jensen og Peder J. PedersenArbejdsløshed og jobsøgning i Danmark1999Centre for Labour Market and Social Research (CLS), National rapport 1[PDF]
Lilja, R. og E. SavajaOlika sätt att söka arbete, attityder och motivation hos arbetssökande i Finland1999
Lilja, R. og E. SavajaEn översikt av systemet för arbetslöshetsskydd in Finland1999
Regnér, H. og E. WadensjöArbetsmarknadens funktionssätt i Sverige. En beskrivning baserad på nya intervjudata1999