­
English

Sortering, utsatte grupper og arbeidsmarkedstiltak

Prosjektnr1203
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereOddbjørn Raaum
Tao Zhang
Prosjektperiode1997 - 2001 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Utgangspunktet for prosjektet er situasjonen for de gruppene som står svakt på arbeidsmarkedet, både når det gjelder ledighet og lønn og mulige tiltak for å bedre deres situasjon. I ett delprosjekt vil sammenhengen mellom lønn (produktivitet) og ledighetsrisiko bli analysert. I et annet delprosjekt vil fokus være på muligheten for å heve arbeidsproduktiviteten gjennom opplæringstiltak. I begge delprosjektene vil kombinasjonen av teoretisk og empirisk analyse stå sentralt.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, Knut and Nordberg, MortenHave the Relative Employment Prospects for the Low-Skilled Deteriorated After All?2004Journal of Population Economics Vol. 17, 67-82
Røed, Knut, Zhang, TaoDoes Unemployment Compensation Affect Unemployment Duration?2003Economic Journal Vol. 113, 190-206
Røed, Knut and Zhang, TaoA Note on the Weibull Distribution and Time Aggregation Bias2002Applied Economics Letters Vol. 9, No.7, 469-472

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, KnutArbeidsledighetens varighet over konjunkturforløpet2000Søkelys på arbeidslivet Vol. 17, 37-46[PDF]
Røed, K.Det europeiske arbeidsledighetsproblemet1998Søkelys på arbeidslivet Vol. 15, 161-173[PDF]

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nordberg, MortenHvem er de ledige? En økonometrisk analyse av arbeidsledighetens sammensetning i Norge på 1990-tallet2000Nr. 1[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Raaum, Oddbjørn, Hege Torp and Tao ZhangDo individual programme effects exceed the costs? Norwegian evidence on long run effects of labour market training2002Nr. 15[PDF]
Raaum, Oddbjørn, Hege Torp and Tao ZhangBusiness cycles and the impact of labour market programmes2002Nr. 14[PDF]
Røed, Knut og Morten NordbergHave the Relative Employment Prospects for the Low-Skilled Deteriorated After All?2000Nr. 19[PDF]
Røed, Knut og Tao ZhangA Note on the Weibull Distribution and Time Aggregation Bias2000Nr. 23[PDF]
Røed K. and T. ZhangUnemployment Duration in a Non-Stationary Macroeconomic Environment1999Nr. 14[PDF]
Røed, KnutRelative Unemployment Rates and Skill-Biased Technological Change1999Nr. 38[PDF]