­
English

Pensjonsordninger, yrkesaktivitet og pensjoneringsadferd

Prosjektnr1202
ProsjektansvarligSteinar Strøm
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereFredrik Haugen
Erik Hernæs
Prosjektperiode1997 - 2000 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

I prosjektet analyseres betydningen av økonomisk incentiver og pensjonsordningenes utforming for personers pensjoneringsatferd. Det gjøres både teoretisk modellering og estimering og det blir lagt spesiell vekt på tidligpensjonering, nedtrappingsprosessen mot full pensjoninger og fellesbeslutningen for ektepar. Den eksisterende databasen for arbeidsmarkedet bygges ut med bedre data om trygd, og om mulig med informasjon om tjenestepensjoner og private pensjoner. Den langsiktige tilpasningen vil bli analysert ved internasjonale, komparative studier.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Erik, Marte Sollie and Steinar StrømEarly Retirement and Economic Incentives2000The Scandinavian Journal of Economics Vol 102, no. 3

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Haugen, FredrikInsentivvirkninger av skatte- og pensjonsregler2000Nr. 4[PDF]
Hernæs, Erik and Steinar StrømEmpirical Specification of the Model in “Early Retirement and Economic Incentives”2000Nr. 1[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Erik, Zhiyang, Jia and Steinar StrømRetirement in Non-Cooperative and Cooperative Families2006Nr. 15[PDF]
Hernæs, Erik and Steinar StrømFamily Labour Supply when the Husband is Eligible for Early Retirement2000Nr. 13[PDF]
Røgeberg, Ole J.Married Men and Early Retirement Under the AFP Scheme2000Nr. 2[PDF]
Zhiyang, JiaFamily Labor Supply when the Husband is Eligible for Early Retirement: Some Empirical Evidences2000Nr. 4[PDF]
Hernæs, E., M. Sollie, S. StrømEarly Retirement and Economic Incentives1999Nr. 17[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Erik, Zhiyang Jia and Steinar StrømRetirement in non-cooperative and cooperative families2001CESifo Working Paper No. 476[PDF]
Hernæs, Erik and Steinar StrømFamily Labour Supply when the Husband is Eligible for Early Retirement2000ICER working paper series no 4[PDF]