­
English

Striving for excellence, learning to cope? -Employer strategies for anaging sick leaves and employee health over the decades

Prosjektnr1190
ProsjektansvarligBernt Bratsberg
OppdragsgiverNFR via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.227117
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Ragnhild Camilla Schreiner
Prosjektperiode2013 - 2016 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets hovedmål er å bidra til en forståelse av hvilken rolle arbeidsgivers strategier for å håndtere sykefravær og sikre ansattes helse har endret seg over de siste tiårene, og hvordan disse endringene har påvirket ansattes sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet. Prosjektets underordnete målsettinger som å gi en forståelse for i) betydningen av endringen i sykelønnsordninger og arbeidsmiljø, ii) mulige konflikter mellom gradering av sykefravær og arbeidsstruktur, iii) sammenhengen mellom tidligpensjonering, sykefravær og uførhet, iv) arbeidsgivers strategier for langtidssyke ansatte og ansatte med varig svekket helse, v) sortering av ansatte etter helse og eventuell polarisering av arbeidslivet, vi) endret sosial interaksjon over tid på arbeidsplassen og i nabolaget med fokus på sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedJob Loss and Immigrant Labor Market Performance2018Economica vol 85(337), 124-151[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt and Ole RøgebergChildhood socioeconomic status does not explain the IQ-mortality gradient2017Intelligence [PDF] [DOI]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, B., O. Raaum, K. RøedImmigrant Responses to Social Insurance Generosity2018IZA Discussion Paper No. 11482[PDF]