­
English

Virkninger av en aktivitetsorientert velferdspolitikk

Prosjektnr1181
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.185201
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Nina Skrove Falch
Elisabeth Fevang
Simen Gaure
Anna Aasen Godøy
Oddbjørn Raaum
Tao Zhang
Prosjektperiode2010 - 2011 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets siktemål er å frambringe ny kunnskap om hvordan sentrale virkemidler i velferdspolitikken påvirker enkeltindividers deltakelse i arbeidslivet på kort og lang sikt. Den sentrale problemstilling er om en sterkere aktivitetsorientering av velferdspolitikken bidrar til å fremme sysselsetting og langsiktig evne til selvforsørgelse, og dermed også til å dempe tilstrømningen til passive trygdeytelser og sosialhjelp og redusere problemene med utstøtning fra arbeidsmarkedet. Prosjektets hovedidé er å utnytte de mange reformer som allerede har funnet sted - og som vil finne sted i løpet av de neste par årene - til å identifisere og estimere effekter av institusjonelle egenskaper ved trygde- og velferdssystemet. Det empiriske grunnlaget for prosjektet er koblede administrative registerdata, med detaljerte månedlige opplysninger om hele befolkningens arbeidsmarkedstilstand (arbeid, utdanning, ulike trygdeytelser, etc.). Evalueringsmetoden vil være kvasieksperimentell, og bygge på de best tilgjengelige analyseteknikker innen multinomisk hendelsesanalyse (forløpsanalyse med konkurrerende risikoer). Prosjektet vil også søke å bidra til videreutvikling av denne typen vitenskapelig metode.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Ines Hardoy og Knut RøedTemporary Disability and Economic Incentives2017Economic Journal Vol 127(603), 1410-1432[PDF] [DOI]
Gaure, Simen, Knut Røed and Lars WestlieJob Search Incentives and Job Match Quality2012Labour Economics Vol 19, 438-450[PDF] [DOI]
Markussen, Simen, Arnstein Mykletun, Knut RøedThe Case for Presenteeism - Evidence from Norway’s Sickness Insurance Program2012Journal of Public Economics Vol 96(11-12), 959-972[PDF] [DOI]
Røed, Knut og Lars WestlieUnemployment Insurance in Welfare States: The Impacts of Soft Duration Constraints2012Journal of the European Economic Association Vol. 10 (3), 518-554[PDF]

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, and Oddbjørn RaaumThe Labour Market Outcomes of Naturalised Citizens in Norway2011[PDF]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, and Knut RøedKan demografi forklare veksten i uførhet?2011Søkelys på arbeidslivet 28(1), 3-21[PDF]
Røed, KnutFra inntektssikring til deltakelsessikring?2011Samfunnsøkonomen nr 6, 4-10[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Inés Hardoy, og Knut RøedGetting Disabled Workers Back to Work: How Important Are Economic Incentives?2013IZA Discussion Paper no 7137[PDF]
Røed, KnutActive Unemployment Insurance2012IZA Policy Paper no 41[PDF]
Markussen, Simen, Arnstein Mykletun and Knut RøedThe Case for Presenteeism2010IZA DP No. 5343[PDF]