­
English

Pensjonssystemer og arbeidstilbud - litteraturgjennomgang

Prosjektnr1176
ProsjektansvarligErik Hernæs
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2013 - 2013 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, ErikPension systems and labour supply - review of the recent economic literature2013Nr. 1[PDF]