­
English

Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway

Prosjektnr1172
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.202513
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Nina Skrove Falch
Elisabeth Fevang
Simen Gaure
Anna Aasen Godøy
Øystein M. Hernæs
Erik Hernæs
Simen Markussen
Trond Petersen
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Ole Røgeberg
Ragnhild Camilla Schreiner
Jens Fredrik B. Skogstrøm
Helene Ytteborg
Prosjektperiode2011 - 2014 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet analyserer en av de største utfordringene den norske velferdsstaten star overfor: Hvordan kan vi over tid kombinere sjenerøse sosiale forsikringsordninger med et bærekraftig nivå på utnyttelsen av slike ordninger? Prosjektet er primært empirisk, og det benytter koblede administrative registerdata for å identifisere og kvantifisere sammenhenger mellom sosial eksklusjon og ikke-deltakelse i arbeidsmarked og utdanning. To målsettinger ved prosjektet er: i) Å evaluere den empiriske relevansen av mulige avveininger mellom hensynene til insentiver/yrkesdeltakelse og likhet for ulike sosiale forsikringsordninger; og ii) å evaluere strategier for å dempe motsetningene mellom insentiver og likhet, for eksempel i form av aktivisering, kontroll, "stoppunkter", og "portvaktfunksjoner".

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Øystein M., Simen Markussen, Knut RøedTelevision, Cognitive Ability, and High School Completion2019The Journal of Human Resources vol 54(2), 371-400[PDF] [DOI]
Godøy, AnnaLocal labor markets and earnings of refugee immigrants2017Empirical Economics Vol 52(1), 31-58[PDF] [DOI]
Godøy, Anna og Knut RøedUnemployment Insurance and Underemployment2016Labour Volume 30, Issue 2, pages 158-179[PDF] [DOI]
Markusen, Simen og Knut RøedSocial Insurance Networks2015The Journal of Human Resources Vol 50(4), 1081-1113[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedImmigrants, Labour Market Performance, and Social Insurance2014Economic Journal Vol 124(580), 644-683[PDF]
Petersen, Trond, Andrew Penner and Geir HøgsnesFrom Motherhood Penalties to Fatherhood Premia: The New Challenge for Family Policy. The Case of Norway2014American Journal of Sociology Vol 119(5), 1434-1472
Gaure, SimenCorrelation bias correction in two-way fixed-effects linear regression2014Stat 3: 379-390[PDF] [DOI]
Gaure, Simenlfe: Fitting Linear Models with Multiple Factors with Many Levels2013The R Journal 5(2):104-117[PDF]
Bratsberg, Bernt, Elisabeth Fevang and Knut RøedJob Loss and Disability Insurance2013Labour Economics Vol 24, 137-150[PDF] [DOI]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Ola VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2013Journal of Health Economics Vol 32(3),586-598[PDF] [DOI]
Røgeberg, OleCorrelations between cannabis use and IQ change in the Dunedin cohort are consistent with confounding from socioeconomic status2013Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Vol 110(11), 4251-4254[PDF] [DOI]
Gaure, SimenOLS with multiple high dimensional category variables2013Computational Statistics and Data Analysis Vol 66, 8-18[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedEducating Children of Immigrants: Closing the Gap in Norwegian Schools2012Nordic Economic Policy Review Vol 3(1), 211-251[PDF]
Brinch, Christian, Bernt Bratsberg and Oddbjørn RaaumThe Effects of an Upper Secondary Education Reform on the Attainment of Immigrant Youth2012Education Economics vol 20(5), 447-473[PDF]
Røed, KnutActive Social Insurance2012IZA Journal of Labor Policy Vol 1:8[PDF]

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedLabour migrant adjustments in the aftermath of the financial crisis2014[PDF]
Bratsberg, Bernt, and Oddbjørn RaaumThe Labour Market Outcomes of Naturalised Citizens in Norway2011[PDF]
Røed, KnutEconomic and social incentives for viable age policies2011[PDF]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Godøy, AnnaSykefravær og permitteringer i bygg og anlegg etter finanskrisen2014Søkelys på arbeidslivet vol 31(4), 296-310[PDF]
Ytteborg, HeleneSkatt på ungdomsarbeid2013Søkelys på arbeidslivet Vol 30(1-2), 124-136[PDF]
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn RaaumGjør registerdata AKU overflødig?2012Økonomiske analyser Nr. 5, 46-52[PDF]
Holden, Steinar, Simen Markussen og Knut RøedArbeid til alle?2012Samfunnsøkonomen Nr. 9, 92-104[PDF]
Røed, KnutVelferd og migrasjon - den norske modellens framtid2011PLAN - Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling nr 5, 18-21

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, SimenA Faster Algorithm for Computing the Conditional Logit Likelihood2012Nr. 2[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedTelevision, Cognitive Ability, and High School Completion2016IZA Discussion paper no 9645[PDF]
Bratsberg, B., Raaum, O., K. RøedImmigrants, Labour Market Performance and Social Insurance2014Discussion paper no 26/14, Centre for Research and Analysis of Migration, University College London[PDF]
Bratsberg, B., Raaum, O., K. RøedLabour Migrant Adjustments in the Aftermath of the Financial Crisis2014Discussion paper no 19, Centre for Research and Analysis of Migration, University College London[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedImmigrants, Labor Market Performance, and Social Insurance2014IZA Discussion paper no 8292[PDF]
Godøy, AnnaEssays on Unemployment, Social Insurance and Labor Market Outcomes2014
Godøy, Anna and Knut RøedUnemployment Insurance and Underemployment2014IZA Discussion Paper No. 7913[PDF]
Bratsberg, Bernt, Torbjørn Hægeland and Oddbjørn RaaumImmigrant skills and employment Cross-country evidence from the Adult Literacy and Life Skills Survey2013Discussion papers no 730, Statistisk sentralbyrå[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedSocial Insurance Networks2012IZA Discussion paper no 6446[PDF]
Røed, KnutActive Unemployment Insurance2012IZA Policy Paper no 41[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut RøedEducating Children of Immigrants: Closing the Gap in Norwegian Schools2011IZA discussion paper no 6138[PDF]