­
English

Bidrar innvandring til å "smøre hjulene" i regionale arbeidsmarkeder?

Prosjektnr1162
ProsjektansvarligBernt Bratsberg
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2008 - 2010 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet vil vi analysere innvandreres bidrag til å redusere ubalanser i tilbud - og etterspørsel etter arbeidskraft mellom geografiske regioner i Norge. Utgangspunktet er analyser fra andre land som tyder på at innvandrere er mer geografisk mobile innenfor det nasjonale arbeidsmarkedet enn de innfødte. Å være mer mobil innebærer, i denne sammenheng, at man trenger lavere gevinst i form av bedre arbeidsmarkedsbetingelser for å flytte fra et område til et annet. Innvandrere kan i så fall bidra i særlig utstrakt grad til utjevning av jobb- og lønnsmuligheter på tvers av geografiske områder. De overordnede spørsmålene i prosjektet er om økt innvandring - gjennom denne mekanismen - bidrar til å effektivisere fordelingen av produksjonsresurser mellom regionale arbeidsmarkeder i Norge og, i så fall, under hvilke betingelser dette bidrar til å styrke den nasjonale og regional økonomisk utvikling? Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR).

Publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Marianne Røed og Pål SchøneBidrar innvandring til å ‘smøre hjulene’ i arbeidsmarkedet?2011Søkelys på arbeidslivet Nr 3, 244-264[PDF]