­
English

Utstøting fra arbeidsmarkedet

Prosjektnr1156
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
John Dagsvik
Tyra Ekhaugen
Nina Skrove Falch
Elisabeth Fevang
Simen Gaure
Inés Hardoy
Morten Henningsen
Dag S. Holen
Oddbjørn Raaum
Steinar Strøm
Tao Zhang
Gerard van den Berg
Prosjektperiode2006 - 2009 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet 1151 "Mobilisering av arbeidstilbudet". Siktemålet med prosjektet er å analysere årsaker til utstøting og uttrekning fra det norske arbeidsmarkedet.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Della Giusta M., M.L. Di Tommaso, I. Shima og S. StrømWhat money buys: The demand for prostitution services2008Applied Economics
Røed, KnutWelfare Reform: The US Experience. Comment on Robert Moffitt.2007Swedish Economic Policy Review Vol. 14, No. 2, 49-54.

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Della Giusta, M., M.L. Di Tommaso og S. StrømSex markets: A denied industry2008

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Røed, KnutHele folket i arbeid?2007Økonomisk forum No. 3 (2007)
Røed, KnutDagpenger, jobbsøking og arbeidsledighetens varighet2006Tidsskrift for Velferdsforskning Vol. 9 (3), 170-80

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, Simen, Knut Røed and Lars WestlieThe Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality2008Nr. 22[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Elisabeth Fevang and Knut RøedDisability in the Welfare State: An Unemployment Problem in Disguise?2010IZA DP No. 4897[PDF]
Gaure, Simen, Røed, Knut, Van den Berg, Gerard, and Zhang, TaoEstimation of Heterogeneous Treatment Effects on Hazard Rates2010IZA Discussion Paper No. 4794[PDF]
Røed, KnutVeier ut av arbeidslivet - og inn igjen2006Arbeid, velferd og samfunn, 5-17[PDF]
Strøm, S.Den nordiske modellen2006i J. Clarhäll og H. Stensbak (red): Kvinner og Cash, RØST nr 1, 44-48[PDF]