­
English

Fra sentrale forhandlinger til individuell avlønning?

Prosjektnr1152
ProsjektansvarligBernt Bratsberg
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2002 - 2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Strand, J.The decline of expansion of unions: A bargaining model with heterogeneous labor2003European Journal of Political Economy 19, 317-340

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Barth, E., Bratsberg, B. og O. RaaumMulighetenes land? En sammenlikning av innteksprofiler for innvandrere til Norge og USA2003Tidsskrift for samfunnsforskning kommer