­
English

Oslo Fiscal Studies - a Centre for Public Economics

Prosjektnr1149
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNFR via OFS
Oppdragsgivers prosjektnr.219616
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Øystein M. Hernæs
Marilena Locatelli
Knut Røed
Steinar Strøm
Prosjektperiode2013 - 2016 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Oslo Fiscal Studies (OFS) er et senter for offentlig økonomi tilknyttet Økonomisk institutt basert på samarbeid med Statistisk sentralbyrå og Frischsenteret. Senteret ble åpnet i 2012 og er finansiert for 5 år av Norges Forskningsråd. Senteret vil fokusere på skatteøkonomi, og vil fungere som et forum for interne og eksterne forskere, samt være vertskap for forskere fra andre institusjoner.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Andreassen, Leif, Maria Laura Di Tommaso, Steinar StrømNurses and physicians: a longitudinal analysis of mobility between jobs and labor supply2017Empirical Economics 52, 1235-1269[PDF] [DOI]
Andreassen, Leif, Maria Laura Di Tommaso and Steinar StrømDo medical doctors respond to economic incentives?2013Journal of Health Economics Vol 32, 392-409[PDF]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Dagsvik, JohnEr publisering i topptidsskrifter ensbetydende med god kvalitet?2017Samfunnsøkonomen Nr 2[PDF]

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Andreassen, Leif, Maria Laura Di Tommaso, Steinar StrømDo medical doctors respond to economic incentives?2012Nr. 3[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Dagsvik, John K., Steinar Strøm and Marilena LocatelliCompensated Discrete Choice with Particular Reference to Labor Supply2013Nr. 20[PDF]
Andreassen, Leif, Maria Laura Di Tomasso og Steinar StrømDo Medical Doctors Respond to Economic Incentives?2012Nr. 32[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Dagsvik, John K., Steinar Strøm, Marilena LocatelliCompensated Discrete Choice with Particular Reference to Labor Supply2014CESIFO Working paper no. 4591[PDF]
Andreassen, Leif, Maria Laura Di Tommaso og Steinar StrømDo medical Doctors Respond to Economic Incentives?2012Cesifo Working Paper no 3802[PDF]