­
English

Skatt og arbeidstilbud fra husholdninger

Prosjektnr1148
ProsjektansvarligSteinar Strøm
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereJohn Dagsvik
Zhiyang Jia
Marilena Locatelli
Prosjektperiode2010 - 2012 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet er det fire studier 1) Legers adferd og hvordan denne påvirkes av skatter. Vi har data for legers arbeid i offentlig og privat sektor. Disse legene er fulgt over 10 år og vi estimerer hvordan atferden påvirkes av økonomiske insentiver, derunder skatteforhold. 2) Overganger i det norske arbeidsmarkedet og hvordan disse overgangene påvirkes av skatter. Også her estimeres en overgangsmodell på norske panel data. Utvalget er et representativt utvalg for visse deler av den norske befolkningen. Vi viser hvordan overganger mellom offentlig og privat sektor, samt mellom ulike timer arbeidet påvirkes av økonomiske insentiver, derunder skattesatser. 3) Nyttekonstante arbeidstilbudselastisiteter når nyttefunksjonene er stokastiske. Når nyttefunksjonene er stokastiske kan en ikke benytte den måten å beregne disse elastisitetene på som en gjør i deterministiske modeller. I stedet for må en utlede valgsannsynligheter knyttet til konstante nyttenivåer. Vi viser at elastisiteter beregnet på denne måten er klart lavere i tallverdi enn i deterministiske modeller. 4) En ny metode for å ta hensyn til seleksjon i estimering av arbeidstilbud. Vi har utledet en modell som gjør at vi simultant kan estimere sannsynligheter for arbeidsmarkedsdeltakelse, timer arbeidet og lønnsrelasjoner.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Eide, Erling, Kristine von Simson og Steinar StrømRank-Dependent Utility, Tax Evasion, and Labor Supply2011FinanzArchiv vol 67(3), 261-281[PDF] [DOI]
Locatelli, Marilena og Steinar StrømComputation of the Compensating Variation Within a Random Utility Model Using GAUSS Software2011Modern Economy Vol 2, 383-389[PDF] [DOI]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Eide, Erling, Kristine von Simson and Steinar StrømRank Dependent Utility, Tax Evasion and Labor Supply2010CESifo Working paper no. 3213[PDF]