­
English

Inntektsskatt, fordeling og effektivitet

Prosjektnr1142
ProsjektansvarligKnut Røed
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereRolf Aaberge
Morten Nordberg
Steinar Strøm
Prosjektperiode1.7.2002 - 31.12.2006 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er en videreføring av et forprosjekt igangsatt i 1998, og sikter mot en videreutvikling av et modellapparat for diskrete arbeidstilbudsbeslutninger, basert på at individer må velge mellom "jobbpakker" bestående av gitt timelønn, arbeidstid og uobserverte attributter. Dette er et metodisk opplegg som er særlig relevant for personer som befinner seg i en "enten-eller-situasjon" i arbeidsmarkedet, der det reelle valg står mellom jobb og ikke-jobb (eventuelt også deltidsjobb). Den metodiske utfordringen er å dekomponere individers valg i en komponent som reflekterer deres egne frie valg, og en komponent som reflekterer begrensninger i disse valgene (avgrensningen av valgmengden).

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nordberg, MortenEmployment Behaviour of Marginal Workers: The Roles of Preferences and Opportunities2008Labour 22(3) 411-445
Røed, Knut and Steinar StrømProgressive Taxes and the Labour Market: Is the Trade-off between Equality and Efficiency Inevitable?2002Journal of Economic Surveys Vol 16, No 1, 77-111
Strand, JonEffects of Progressive Taxes under Decentralized Bargaining and Heterogeneous Labor2001International Tax and Public Finance Forthcoming

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Strøm, S., R. Aaberge og U. ColombinoTaxes, transfers, labor supply and household welfare2005

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nordberg, MortenEmployment behaviour of marginal workers2007Nr. 6[PDF]
Nordberg, MortenThe Total Tax on Labour Income2007Nr. 5[PDF]
Røed, K. and S. StrømProgressive Taxes and the Labour Market - Is the Trade-Off between Equality and Efficiency Inevitable?1999Nr. 19[PDF]
Strand, JonEffects of Progressive Taxes under Decentralized Bargaining and Heterogeneous Labor1999Nr. 33[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nordberg, MortenEmployment behaviour of marginal workers The roles of preferences and opportunities2007Upublisert notat[PDF]
Dagsvik, J.Choice under uncertainty and bounded rationality2005Discussion papers no 409, Statistisk sentralbyrå[PDF]
Nordberg, MortenTotal Tax on Labour Income2004Skatteforum, seminar om skatteøkonomi, rapport nr 71[PDF]