­
English

En levedyktig velferdsstat

Prosjektnr1134
ProsjektansvarligErik Hernæs
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereErik Biørn
Bernt Bratsberg
Kjell Arne Brekke
Ragnhild Røhme Fjærtoft
Simen Markussen
Kalle Moene
Karine Nyborg
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Ole Røgeberg
Prosjektperiode2005 - 2009 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Utgangspunktet for dette programmet er at den norske velferdsstaten bygger på en balanse mellom generøse velferdsordninger og mekanismer som begrenser utgiftene og derved opprettholder politisk støtte. Prosjektene studerer mekanismer som kan forrykke denne balansen. Ett sentralt tema er interaksjonen mellom velferdsordninger og lønnsfordeling, studert ved internasjonale sammenlikninger. Det andre sentrale temaet er interaksjonen mellom institusjonelle ordninger og agentenes atferd, både mottakere og administratorer. Ett prosjekt studerer samspillet mellom leger og pasienter og et annet prosjekt studerer integreringen av innvandrere på arbeidsmarkedet på kort og lang sikt. Begge disse prosjektene bygger på omfattende registerdata ved Frischsenteret. Lege-pasientprosjektet benytter også et nytt datasett med dybdeintervjuer av leger. Prosjektene utføres i samarbeid mellom Frischsenteret, Institutt for samfunnsforskning og Rokkansenteret og involverer både økonomer, atropologer og medisinsk ekspertise.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Carlsen, Benedicte, Jo Thori Lind, Karine NyborgWhy physicians are lousy gatekeepers: Sicklisting decisions when patients have private information on symptoms2020Health Economics vol 29(7), 778-789[PDF] [DOI]
Markussen, SimenThe individual cost of sick leave2012Journal of Population Economics Vol 25(4), 1287-1306[PDF]
Markussen, S., K. Røed, O. Røgeberg and S. GaureThe Anatomy of Absenteeism2011Journal of Health Economics Vol 30(2), 277-292[DOI]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Barth, E. og K.O. MoeneSmå lønnsforskjeller og store velferdsstater2010Søkelys på arbeidslivet vol 27(1-2)[PDF]
Nyborg, KarineRådgiver - ikke portvakt2010Samfunnsøkonomen 3
Carlsen, B.Legers skjønn og andres skjønn. Debattinnlegg2009Tidsskrift for Velferdsforskning 12(1): 64-65
Barth, E. og K. MoeneLikhet og åpenhet2008Tidsskrift for Velferdsforskning 11(1), 5-16
Carlsen, B.Dobbeltmoralens voktere? Intervjuer med fastleger om sykemelding2008Tidsskrift for Velferdsforskning 11(4): 259-275
Markussen, SimenVelferdsstatens barn: en gjeng latsabber?2008RØST RØST Helse 1
Markussen, SimenVelferdsstatens barn: en gjeng latsabber?2008
Markussen, SimenØkonomisk sykefraværsforskning: hva vet vi og hvor bør vi gå?2007Søkelys på arbeidslivet Nr 1, årgang 24, s. 63-81[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Carlsen, B. and K. NyborgThe Gate is Open: Primary Care Physicians as Social Seurity Gatekeepers2009Nr. 7[PDF]
Markussen, SimenThe Effects of Sick-Leaves on Earnings2009Nr. 20[PDF]
Markussen, SimenClosing the Gates? Evidence from a Natural Experiment on Physicians’ Sickness Certification2009Nr. 19[PDF]
Markussen, SimenTrade-offs between health and absenteeism: striking the balance2007Nr. 19[PDF]

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fjeldvig, KnutLife Cycle Wages of Doctors An Empirical Analysis of the Earnings of Norwegian Physicians2009Nr. 11[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Markussen, SimenForslag som kan få ned sykefraværet2010Artikkelen var trykket i Dagens Næringsliv Januar 2010[PDF]
Markussen, SimenSYKEFRAVÆR I NORGE - Fakta og synspunkter2010[PDF]
Markussen, SimenThe individual cost of sick leave2010[PDF]
Markussen, SimenHealth and sick leave - policy makers' trade-offs2010[PDF]
Markussen, SimenThe discretionary nature of sick leave2010[PDF]
Barth, E. og K.O. MoeneThe Equality Multiplier2009
Markussen, SimenClosing the gates? - Evidence from a natural experiment on physicians’ sickness certification2009[PDF]
Markussen, SimenHow physicians can reduce sick leave - evidence from a natural experiment2009[PDF]
Markussen, Simen, Knut Røed, Ole J. Røgeberg og Simen GaureThe Anatomy of Absenteeism2009IZA DP No. 4240[PDF]
McMurray, HannahDoes Sickness Compensation Matter for Economic Inequality?2009Masteroppgave, Universitetet i Oslo[PDF]
Brinch, C.N., B. Bratsberg og O. RaaumThe Effects of an Upper Secondary Education Reform on the Attainment of Immigrant Youth2008Discussion Papers 528 - Statistics Norway[PDF]
Eielsen, LineSosiale normer som disiplinerende faktor på det egenmeldte sykefraværet2008Masteroppgave, Universitetet i Oslo[PDF]
Nilsen, Kjersti MisjeEn analyse av etterspørsel etter sosialforsikring2006Masteroppgave, Universitetet i Oslo[PDF]