­
English

Yrkesaktivitet blant eldre og finansiering av pensjonssystemet

Prosjektnr1132
ProsjektansvarligSteinar Strøm
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereTom Erik Aabø
John Dagsvik
Erik Hernæs
Zhiyang Jia
Prosjektperiode2001 - 2004 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Med basis i paneldata for hele den norske befolkningen over perioden 1992-2000 estimeres modeller for ektepar og ensliges valg av tidspunkt for hel eller delvis pensjonering. Ved hjelp av modellene simuleres effekten på pensjoneringsafterd av ulike endringer i pensjonssystemet, blant annet kompensasjonsgrader. Ut fra modellene simuleres også den langsiktige utviklingen i yrkesaktivitet blant eldre, basert på utviklingen i sammensetningen i befolkningen etter kjønn, alder, ekteskapelig status og utdanning. Effekter på finansieringen av AFP og Folketrygden simuleres ut fra basisalternativer gitt i tidligere studier. I modellene estimeres også overgangen til uføretrygding samspillet mellom helsetilstand, uføretrygd og AFP studeres. Det gjøres simuleringer på utgiftene til uføretrygding.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Zhiyang, JiaLabor Supply of Retiring Couples and Heterogeneity in Household Decision-Making Structure2005Review of Economics of the Household No 3, p 215-33

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Iskhakov, Fedor and Maria KalvarskaiaAFP and OP data construction techniques2003Nr. 1[PDF]
Nilsen, Guro EngstrømImplisitte skattesatser i pensjonssystemet2002Nr. 2[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Iskhakov, FedorDynamic programming model of health and retirement2008Nr. 3[PDF]
Colombino, Ugo, Erik Hernæs, Zhyiang Jia and Steinar StrømRetirement in Italy and Norway2003Nr. 10[PDF]
Iskhakov, FedorQuasi-dynamic forward-looking model for joint household retirement decision under AFP scheme2003Nr. 28[PDF]
Jia, ZhiyangA Mixture Model of Household Retirement Choice2003Nr. 4[PDF]
Kalvarskaia, MariaSavings behaviour when households have an access to occupational pensions2003Nr. 23[PDF]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Zhiyang, JiaSpousal Influence on Early Retirement Behavior2004
Zhiyang, JiaA Mixture of Household Retirement Choice2004
Zhiyang, JiaRetirement Behavior of Working Couples in Norway: A Dynamic Programming Approach2004