­
English

Oppvekstvilkår, tidlig arbeidsløshet og marginalisering

Prosjektnr1131
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Christer Af Geijerstam
Jon Rogstad
Knut Røed
Elisabeth Ugreninov
Lars Westlie
Prosjektperiode2000 - 2004 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet inneholder en omfattende empirisk kartlegging av marginalisering i forhold til arbeid og utdanning i ungdomsårene, og en statistisk analyse av faktorer som påvirker marginaliseringsrisikoen. Vi vil også undersøke om det er slik at en uheldig debut på arbeidsmarkedet i ungdomsårene setter varige spor etter seg i form av større marginaliseringstilbøyelighet senere i livet. Prosjektet har et komparativt element, ved at det vil utnytte både norske og amerikanske data. Prosjektet vektlegger identifikasjon av kausale sammenhenger. Det metodiske problemet består i at å skille kausalitet fra korrelasjon (som genereres av uobservert heterogenitet). Dette fordrer gode paneldata og anvendelse av relativt avanserte statistiske metoder.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Raaum, Oddbjørn, Jon Rogstad, Knut Røed and Lars WestlieYoung and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion 2009Journal of Socio-Economics Vol. 38, 173-187.
Raaum, Oddbjørn and Knut RøedDo Business Cycle Conditions at the Time of Labour Market Entry Affect Future Employment Prospects?2006The Review of Economics and Statistics 88(2) May, 193-210
Raaum, Oddbjørn, Kjell G. Salvanes and Erik Ø. SørensenThe impact of a primary school social stratification: A Norwegian study of neigbour and school mate correlations2003Swedish Economic Policy Review

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Geijerstam, Christer AfTidlig arbeidsledighet og marginalisering2001Nr. 5[PDF]

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Iskhakov, FedorLifetime earnings2005Nr. 1[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Raaum, Oddbjørn, Jon Rogstad, Knut Røed and Lars WestlieYoung and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion2005Nr. 17[PDF]
Raaum, Oddbjørn and Røed, KnutDo Business Cycle Conditions at the Time of Labour Market Entry Affect Future Unemployment?2002Nr. 12[PDF]