­
English

Effektevaluering av NAV-reformen: Arbeidsretting

Prosjektnr1122
ProsjektansvarligSimen Markussen
OppdragsgiverNAV
Oppdragsgivers prosjektnr.179326
ProsjektdeltakereElisabeth Fevang
Sverre A. C. Kittelsen
Oddbjørn Raaum
Knut Røed
Ragnhild Camilla Schreiner
Prosjektperiode2007 - 2013 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Dette delprosjektet har som siktemål å undersøke om NAV-reformen (sammenslåing/samlokalisenig av Rikstrygdeverket, Arbeidsmarkedsetaten, og kommunale sosialkontor) har bidratt til å fremme målsettingen om å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Analyser av NAV-reformens kausale virkninger på sysselsetting og stønadsbehov vil bygge på et datamateriale der opplysninger om lokal NAV-implementering kobles direkte sammen med individuelle forløpshistorier i registerdataene.

Publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedNAV-reformen: Støvet legger seg etter en turbulent omstilling2014Søkelys på arbeidslivet nr 1-2, 83-98[PDF]
Markussen, Simen og Ragnhild C. SchreinerNAV-reform: Færre i arbeid og lenger på trygd2012Søkelys på arbeidslivet nr 1-2[PDF]

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedTil, fra og mellom inntektssikringsordninger - før og etter NAV2013Nr. 1[PDF]
Schreiner, Ragnhild C.NAV-reformen: Flere i arbeid - færre på trygd2012Nr. 1[PDF]