­
English

Long term effects of school interventions

Prosjektnr1106
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNFR
Oppdragsgivers prosjektnr.238050
ProsjektdeltakereElisabeth Fevang
Lars Kirkebøen
Prosjektperiode2014 - 2018

Prosjektbeskrivelse

Med mål om å forebygge og redusere problematferd og mobbing i skolen, har Olweus-programmet (Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd) og PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen) blitt innført i mer enn 680 barne- og ungdomskoler i Norge i årene 2000−2010. Prosjektets ambisjon er å identifisere langsiktige effekter av disse to store og skoleomfattende intervensjonsmodellene. Ved hjelp av longitudinelle registerdata, vil prosjektet studere effekter på et bredt spekter av resultater, både innenfor og utenfor skolen, målt i ungdomsårene og i tidlig voksen alder. Selv små effekter på utdanning, arbeid, trygd, kriminalitet eller helse kan gi store gevinster – både for den enkelte og for samfunnet. Prosjektet er et samarbeid programutviklerne Atferdssenteret (PALS) og Dan Olweus/ UniResearch (RKBU), Statistisk sentralbyrå, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo og Frischsenteret. Internasjonale partnere inkluderer Catherine P. Bradshaw (John Hopkins Center for Prevention of Youth Violence, USA), Donna Cross (Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Western Australia) og Bo Vinnerljung (Institutionen för socialt arbete, Sverige).

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Borgen, N.T., Kirkebøen, L.J., Ogden, T., Raaum, O., Sørlie, M.Impacts of School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Results from National Longitudinal Register Data2019International Journal of Psychology forthcoming