­
English

Adult Learning, Vocational Skills and Labour Market Outcomes

Prosjektnr1105
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverNFR via FAFO
Oppdragsgivers prosjektnr.228247
ProsjektdeltakereBernt Bratsberg
Oddbjørn Raaum
Prosjektperiode2014 - 2016 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets ambisjon er å øke vår forståelse av rekruttering til - og konsekvensene av - formell yrkeskompetanse som voksen. Først vil vi studere rekrutteringsprosessene til fagbrev gjennom ulike kombinasjoner av arbeidserfaring og skole basert utdanning som voksen. For det andre analyseres effekter på arbeidsmarkedsutfall av å oppnå formell yrkeskompetanse som voksen. Den tredje delen av prosjektet adresserer betydningen av ulike ferdigheter har for yrkesdeltaking og arbeidsmarkedsutfall mer generelt. Vi vil kombinere kvalitative og kvantitative metoder og bruke ulike datakilder. Kvalitative dybdeintervjuer vil bli gjennomført i en tidlig fase av prosjektet for å utforske motivasjon, barrierer og interesse deltakere. Innsikt fra den kvalitative studien vil bli brukt til å generere hypoteser som skal testes kvantitativt ved hjelp av representative registerdata. Det norske utdanningsregisteret, med detaljert informasjon om all formell utdanning, vil være knyttet til longitudinelle administrative registre over arbeidsmarkedsutfall, jobbmobilitet og trygdeoverføringer. Data fra PIAAC, kombinert med internasjonale ferdighetsstudier som IALS og ALL, gi mer detaljerte målinger av ferdigheter. Prosjektet er i samarbeid med FAFO, finansiert av FINNUT, Norges Forskningsråd.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, Oddbjørn RaaumEconomic returns to adult vocational qualifications2020Journal of Education and Work 33:2, 99-114[PDF] [DOI]

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, Oddbjørn RaaumFagbrev i voksen alder2017Søkelys på arbeidslivet vol 34(1.2), 23-43[PDF] [DOI]

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, B., T. Nyen, O. RaaumVoksne som tar fagbrev2016Fafo-notat 11[PDF]