­
English

Avkastning av utdanning i Norge

Prosjektnr1104
ProsjektansvarligOddbjørn Raaum
OppdragsgiverAAD, Inntektsavdelingen og Studiefinansieringsutvalget
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereTom Erik Aabø
Prosjektperiode1999 - 1999 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er todelt. En oversiktspreget litteraturstudie sammenfatter norsk og internasjonal forskning om sammenhengen mellom individers utdanning og inntekt etter endt skolegang ("avkastning av utdanning"). Denne oversikten formidler egne funn på prosjekt 1101 og andres forskning, og er finansiert av Studiefinansieringsutvalget. I den andre delen studerer vi avkastningen av utdanning ved hjelp av data over enkeltpersoners inntektshistorie, målt ved opptjente pensjonspoeng i folketrygden (fra 1967-1996 for alle personer i landet). Disse data er ikke tidligere utnyttet i en slik sammenheng. Denne delen av prosjektet samfinansieres av Studiefinansieringsutvalget og Inntektsavdelingen i AAD.

Publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Raaum, Oddbjørn, Tom Erik Aabø, Thomas KarterudUtdanning og livsinntekt i Norge1999Nr. 5[PDF]

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Raaum, OddbjørnInntektseffekter av utdannning i Norge - en litteraturoversikt1999Nr. 2[PDF]

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Raaum, O., T.E. AabøThe effect of schooling on earnings: The role of family background studied by a large sample of Norwegian twins1999Nr. 16[PDF]