­
English

Kompetanse, utdanning, verdiskapning

Prosjektnr1101
ProsjektansvarligErik Hernæs
OppdragsgiverNorges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.
ProsjektdeltakereTom Erik Aabø
Oddbjørn Raaum
Tao Zhang
Prosjektperiode1997 - 2002 (avsluttet)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Frischsenteret, Sosialøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og Statistisk sentralbyrå og består av tre delprosjekter. Prosjekt A analyserer sammenhengen mellom utdanningsvalg og arbeidsmarkedskarrierer, hvor betydningen av ikke-observerbare egenskaper (evner, motivasjon osv) for utdanningsvalg og yrkeskarriere vektlegges spesielt. Fokus på seleksjonsskjevhet er begrunnet av behovet for å skille reelle utdanningseffekter fra virkninger av uobserverte individuelle karakteristika som både påvirker utdanningskarriere og suksess på arbeidsmarkedet. Prosjekt B omhandler betydningen av formell utdanning og kompetansehevende tiltak i bedriftene som produktiv innsats i næringslivet, både i og på tvers av bedrifter. Prosjekt C analyserer både utdanningskarrierer (seleksjonen) av individer fra etniske minoriteter på ulike nivåer i utdanningssystemet og den uttelling ulike innvandrergrupper får for sin utdanning. Alle de empiriske prosjektene bygger på omfattende mikrodata for individer og bedrifter, der opplysninger er hentet fra en rekke offentlige registre.

Publikasjoner

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Raaum, Oddbjørn, Kjell G. Salvanes and Erik Ø. SørensenThe neighbourhood is not what it used to be2006Economic Journal 116 (January), 278-300
Raaum, Oddbjørn and Tom Erik AabøThe Effect of Schooling on Earnings: Evidence on the role of family background from a large sample of Norwegian twins2000Nordic Journal of Political Economy Vol. 26, No. 2 95-113[PDF]

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Raaum, OddbjørnFamiliebakgrunn, oppvektsmiljø og utdanningskarrierer2003

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brinch, ChristianStatistical Discrimination and the Returns to Human Capital and Credentials1999Nr. 36[PDF]