­
English

Grunnbevilgning

Prosjektnr1001
ProsjektansvarligSverre A. C. Kittelsen
OppdragsgiverNorges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.210312
Prosjektdeltakere
Prosjektperiode2010 - 2024

Prosjektbeskrivelse

Statlig basisfinansiering av forskningsinstituttene
Statlig basisfinansiering av forskningsinstituttene gis årlig til 44 forskningsinstitutter. Ordningen forvaltes av Forskningsrådet.

Forskningsrådet forvalter ordningen etter gjeldende retningslinjer fastsatt ved kgl. res. av 19. desember 2008, revidert av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2013. I juni 2014 presiserte Forskningsrådet hvilke minimumskrav som må oppfylles for at et institutt skal få basisbevilgning.

Regjeringens webside om statlig basisfinansiering av forskningsinstituttene

Publikasjoner

Ingen publikasjoner registrert