Program - Seminar DEVICE

DEVICE

Developing value chains for CO2 storage and blue hydrogen in Europe

Internt prosjektseminar om teknologier og kostnader knyttet til CCS og hydrogen

Dato: 8. april 2022, kl. 09.00 – 13.30

Sted: Rom VIA, i Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Agenda
09.00 – 09.10    Velkommen – Rolf Golombek, DEVICE prosjektleder, Frischsenteret
09.10 – 09.40    CO2-fangst og blå hydrogenproduksjon – Julien Meyer, Seniorforsker, IFE
09.40 – 10.10    Grønn hydrogenproduksjon – Øystein Ulleberg, Forskningssjef, IFE

10.10 – 10.30    Kaffepause

10.30 – 11.00    CO2-transport – Rolf Nyborg, Forskningsleder, IFE
11.00 – 11.30    CO2- og hydrogenlagring – Reinier Van Noort, Seniorforsker, IFE

11.30 – 12.15    Lunsj

12.15 – 12.45    Hydrogentransport – Julien Meyer, Seniorforsker IFE
12.45 – 13.15    Industriell hydrogenbruk – Julien Meyer, Seniorforsker, IFE
13.15 – 13.30    Oppsummering – Rolf Golombek, DEVICE prosjektleder, Frischsenteret

Publisert 6. apr. 2022 09:31 - Sist endret 26. apr. 2022 08:51