Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandring på det norske arbeidsmarkedet

Program:

Avslutningsseminar 24.10.2019

Lysark for de ulike foredragene

Arbeidsinnvandringen til Norge (Bernt Bratsberg)

Effekter av innvandring på lønns- og inntektsforskjeller

Språkkrav, innvandring og arbeidsmarkedsutfall (Maria Forthun Hoen)

Norsk-dansk studie av ansatte i byggebransjen (Mette Foged)

Innvandring og sosial mobilitet (Knut Røed)

Arbeidsinnvandring og utskifting av ansatte (Oddbjørn Raaum)

Innvandring og næringsstruktur (Oddbjørn Raaum)

Arbeidsinnvandring og flyktningeintegrasjon (Bernt Bratsberg)

 

Publisert 25. okt. 2019 10:03 - Sist endret 25. okt. 2019 10:09