Trygdeforskningsseminaret 2022

Detaljer parallelle sesjoner

Tilbake til hovedprogram

Torsdag 1. des.

14:20 – 15:40 Parallelle sesjoner  (Tilbake til programmet)

(25 minutter inklusiv spørsmål pr foredrag)

A. Helse (rom: Auditorium Felix 2)

- Excess work loads and mental health outcomes among healthcare workers
Maja W. Grøtting (Folkehelseinstituttet)

- Privat drift av offentlig finansierte sykehjem — konsekvenser for ansatte
Henning Øien (Folkehelseinstituttet)  

- The gendered nature of disability discrimination – a field experiment
Elisabeth Ugreninov (OsloMet)

Ordstyrer: Elisabeth Ugreninov

B. Inkludering (rom: Norden)

- Lederes holdninger til eldre arbeidstakere – mer positive over tid?
Ragni Hege Kitterød, Institutt for samfunnsforskning 

- Samfunnsmessig smitteeffekt av IPS-implementering i Bodø kommune
Sina Marion Wittlund, Nordlandssykehuset

- Pre-analysis plan: Performance Pay of Program Providers and Participants' Employment Outcomes: A Field Experiment
Øystein Hernæs (Frischsenteret)

Ordstyrer: Øystein Hernæs

C. NAV-kontor (rom: Titania)

- New ‘gymnastics of the self’ at the front level of unemployment services. Caseworkers’ handling of new initiatives in Norway and Denmark
Heidi Moen Gjersøe, VID høgskole og OsloMet

- A digital society for all citizens? Digital delivery of publicsocial protection and welfare services in Norway
Mi Ah Schoyen (OsloMet)

- Ny indikator - NAV 
Nina Skrove Falch (Oslo Economics)

Ordstyrer: Nina Skrove Falch

 

15:55 – 17:15 Parallelle sesjoner (Tilbake til programmet)

(25 minutter inklusiv spørsmål pr foredrag)

D. Fattigdom (rom: Auditorium Felix 2)

- Personlige finanskriser i oppgangstid–en eksplorerendeundersøkelse av ulike veier inn i betalingsproblemer
Åsmund Hermansen (OsloMet)

- The Effect of Income Transfers on Maternal Health in a Welfare State
Nina Drange (Frischsenteret)

- Flere eller færre fattige?
Ivar Lima (Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Ordstyrer: Ivar Lima

E. AAP/Uføretrygd (rom: Norden)

- Unge uføre og veien til uføretrygd 
Ragnhild Haugli Bråten (Oslo Economics)

- Kan sykefravær reduseres ved poliklinisk behandling? En beskrivelse av det pågående HiANOR-prosjektet  
Arnstein Mykletun (Folkehelseinstituttet)

- Redusert minstesats for unge AAP-mottagere - resultat fra en pre-spesifisert analyse
Ole Røgeberg  (Frischsenteret)

Ordstyrer: Ole Røgeberg

F.   Sesjon: Politikk (rom: Titania)

- Kommersialisering av barnehager – har dette innvirkning på inntekt og jobbtilknytning for de ansatte? 
Astrid Grasdal (Universitetet i Bergen)

- Unemployment benefit now
Dinara Alpysbayeva (NMBU)

- Policy Demands of Voters Under Automation Risk
Henning Finseraas, NTNU 

Ordstyrer: Henning Finseraas

Fredag 2. des.

09.00 - 10:30 Parallelle sesjoner (Tilbake til programmet)

(25 minutter inklusiv spørsmål pr foredrag)

G.  Sesjon: Tiltak og effekter/oppfølging (rom: Auditorium Felix 2)

- Dialogmøter og sykefravær - holder ikke forskningsresultater i praksis?
Ole Røgeberg (Frischsenteret)

- Metoden Inkluderende Jobbdesign
Paal Haavorsen, NHOSH

- Et naturlig eksperiment: En kasusstudie av implementering av IPS - funker det i ordinær drift?
Brinchmann, Wittlund, Lorentzen, Sandtorv, Moe, McDaid, Rinaldi, Killackey, Harvey, Mykletun

Ordstyrer: Beate Brinchmann

H. Sesjon: Kjønn (rom: Norden)

- Er det kjønnsforskjell i holdninger til sykefravær? Et surveyeksperiment ved bruk av vignetter.
Arnstein Mykletun (Folkehelseinstituttet)

- Cancer in a marital or cohabiting partner: What are the implications for health, welfare use and labor market participation?
Astri Syse (Folkehelseinstituttet)

- Is there a gendered mental health penalty of childbearing? Evidence from Norway
Rannveig Kaldager Hart (Folkehelseinstituttet)

Ordstyrer: Rannveig Kaldager Hart

I. Sesjon: Sykdom (rom: Titania)

- The concept of disease in the Norwegian National Insurance Court
Vegard Havnes von Wachenfeldt (Arbeids- og velferdsdirektoratet)

- General practitioners’ gatekeeping in sickness absence certification. Qualitative focus group interviews
Hoff, E., Kraft, K., Zykova, Y., Østby, K., Mykletun, A.

- Trenger vi nye trygdeordninger til langtidsledige unge?
Anne Hege Strand og Jørgen Svalund  (Fafo)

Ordstyrer: Anne Hege Strand

 

 

 

Arrangører:

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeids- og velferdsetaten

Frischsenteret

 

 

 

 

 

Publisert 25. nov. 2022 11:39 - Sist endret 1. des. 2022 10:11