Trygdeforskningsseminaret 2022

Frischsenteret og Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker velkommen til årets trygdeforskningsseminar med plenumsforedrag, parallellsesjoner og debatt.

Trygdeforskningsseminaret er blant de viktigste tverrfaglige møtestedene for forskere med interesse for arbeid, velferd og trygd i Norge. Det er også en arena hvor forskere, praktikere og forvaltning møtes.

Program:

Blant spørsmålene vi tar opp på årets seminar er:

 • Hvilken betydning har inntekt og formue i en skandinavisk velferdsstat? 
 • Hva er troverdig trygdeforskning? 
 • Arbeidsorientert uføretrygd – kan flere få (ordinær) jobb? 

Torsdag 1. des.

10:00 – 10:30 Registrering m/kaffe

10:30 – 10:45 Åpning av seminaret

Yngvar Åsholt, Kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektoratet

10:45 – 11:45 Plenum 1: Hvilken betydning har inntekt og formue i en skandinavisk velferdsstat?

Hva er effekten av inntekt og formue på de voksnes helse i en skandinavisk velferdsstat? Og hva er effekten på barnas helse og skoleresultat? Dette og flere andre spørsmål skal diskuteres basert på forskning om svenske lottovinnere

Erik Lindqvist, professor, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet

Knut Røed, seniorforsker, Frischsenteret: Diskusjonspartner

11:45 –12:45 Lunsj

12:45 – 14:05 Plenum 2: Troverdig trygdeforskning

Forskning er viktig for politikkutforming, men den må være troverdig og solid. Er den det og hvordan kan den forbedres?

Øystein M. Hernæs, seniorforsker, Frischsenteret.
- Er den kvantitative (trygde)forskningen troverdig? Observasjonelle og eksperimentelle studier.

Julie Zahle, professor, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB.
- Under hvilke betingelser, og hvordan, kan man generalisere i kvalitativ forskning?

Henning Finseraas, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.
- Ideologiske skjevheter i (trygde)forskning? 

Sverre Try, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

- Kommentar om troverdig forskning i bruk og bestilling av forskning. 

 14:20 – 15:40 Parallelle sesjoner (For mer detaljer)

 • A. Sesjon: Helse (rom: Auditorium Felix 2)
 • B. Sesjon: Inkludering (rom: Norden)
 • C. Sesjon: NAV-kontor (rom: Titania)

 15:55 – 17:15 Parallelle sesjoner (For mer detaljer)

 • D. Sesjon: Fattigdom (rom: Auditorium Felix 2)
 • E. Sesjon: AAP/uføretrygd (rom: Norden)
 • F. Sesjon: Politikk (rom: Titania)

19:15 Aperitif, Olivia Eger, Karl Johans gate 23 

20:00 Konferansemiddag Olivia Eger, Karl Johans gate 23

           - - - 

Fredag 2. des.

09:00 – 10:30 Parallelle sesjoner (For mer detaljer)

 • G. Sesjon: Tiltak og effekter/oppfølging (rom: Auditorium Felix 2)
 • H. Sesjon: Kjønn (rom: Norden)
 • I.  Sesjon: Sykdom (rom: Titania)

10:45 – 12:00 Plenum 3 Arbeidsorientert uføretrygd – kan flere få (ordinær) jobb?

Flertallet av sysselsettingsutvalget har foreslått bruk av arbeidsorientert uføretrygd for å styrke uføretrygdedes muligheter i arbeidsmarkedet. Får vi dette til i praksis og hvilke erfaringer har vi så langt? Hvorfor støtter ikke LO forslaget?

Ordstyrer: Kristine von Simson, Arbeids- og velferdsdirektoretat

Erik Oftedal, Arbeids- og velferdsdirektoratet / OsloMet, ansvarlig for arbeids- og velferdsdirektoratets innspill til sysselsettingsutvalget

Beate Brinchmann, leder av Norges første kompetansesenter for psykisk helse og arbeid, Nordlandssykehuset i Bodø

Roger Bjørnstad, sjeføkonom LO

 12:00 – 13:00 Lunsj

 Avslutning

 

Vennlig hilsen 

Elisabeth Fevang og Øystein Hernæs (Frischsenteret) 

Espen Steinung Dahl, Ivar Lima og Heidi Nicolaisen (Arbeids- og velferdsdirektoratet) 

Epost: trygdeforskningsseminaret2022@nav.no

 

Arrangører:

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeids- og velferdsetaten

Frischsenteret

 

 

 

 

 

Publisert 3. okt. 2022 13:43 - Sist endret 1. des. 2022 10:12