CREE seminar: Nye klimamål for EU og Norge - Litteraturhuset

De nasjonale bidragene til Parisavtalen er utilstrekkelige for å nå togradersmålet. Første kvartal 2020 skal alle land sende inn nye bidrag. EU og Norge må nå vurdere om de skal melde inn et mer ambisiøst mål for 2030 enn å kutte 40%.

Til websiden om CICEP og CREEs felles brukerkonferanse 2019.

På årets CICEP-CREE-seminar ser vi på hva EU og Norge kan gjøre for å øke utslippskuttene. Hvor langt kan vi strekke oss for å nå målene i Paris-avtalen? Hvilke konsekvenser har dette for Norge og for EU? Vi går gjennom fleksibiliteten Norge har gjennom vår felles gjennomføring med EU, og vi tar et dypdykk i muligheten for omstilling i transport- og kraftsektoren.

 Mer informasjon om arrangementet kommer snart.

Publisert 5. mars 2019 16:36 - Sist endret 5. mars 2019 16:37