Frischseminar: Lasse Fridstrøm

Utsiktene til klimagasskutt og energisparing i veitransporten

Zoom -> https://frisch-no.zoom.us/j/64318637020?pwd=ajlhRjZhbXBYamFGczM0cFZkeFZFUT09

Abstract: Utsiktene til klimagasskutt i veitransporten studeres ved hjelp av TØIs framskrivingsmodell for kjøretøyparken – BIG. En videreføring av dagens virkemiddelbruk vil neppe være tilstrekkelig til å nå et mål om 50 prosents klimagasskutt i veitransporten i 2030 sammenliknet med 2005. Energiforbruket i veitransport vil synke, til tross for at trafikken antas å øke. I beste fall synker energiforbruket med rundt 50 prosent fra 2019 til 2050, i verste fall med snaut 20 prosent. Men strømforbruket vil øke. I 2050 beregnes strømforbruket i veitransporten til mellom 7 og 11 TWh per år, avhengig av hvor raskt kjøretøyparken elektrifiseres. I tillegg beregnes hydrogenforbruket i 2050 å bli inntil 4 TWh, når en regner inn energitapet ved elektrolyse av vann. Til sammen vil kjøretøyene da legge beslag på en mengde elektrisitet som svarer til ca. 10 prosent av Norges nåværende vannkraftproduksjon.  Momsfritaket for elbiler er avgjørende for om klimamålene kan nås.

Publisert 16. sep. 2021 15:17 - Sist endret 16. sep. 2021 15:17