2020 - Side 2

Sist endret 5. mars 2020 07:46 av gryny@uio.no

Sosiale og økonomiske konsekvenser av epidemier

Sist endret 21. sep. 2020 07:34 av gryny@uio.no

Hva koster klimakuren? Makroanalyse av 50% utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor i 2030

Zoom -> https://frisch-no.zoom.us/j/69747054258?pwd=V0w0YmJTTWR0cGd3eHpERDZiZTZodz09

Sist endret 2. nov. 2020 16:22 av gryny@uio.no

Human capital formation in the early years: Child development and the quality of early childhood education and care 

Zoom -> https://frisch-no.zoom.us/j/68353777379?pwd=Z1JCWSt2SHZYWk9iSUptblBnWUQ4Zz09

Sist endret 23. jan. 2020 12:38 av gryny@uio.no

OPENFLUX

Sist endret 7. sep. 2020 17:57 av gryny@uio.no
Sist endret 27. nov. 2020 12:46 av jorgg@uio.no

Antallet unge under 30 år som mottar uføretrygd har økt betydelig de siste ti årene. Alvorlig psykisk sykdom er en av de vanligste årsakene til at unge voksne blir uføre. Store summer blir investert i å bygge ut det psykiske helsetilbudet til barn og unge – men har denne satsingen en mulig bakside? Kan tendensen til å diagnostisere og behandle flere ungdommer med symptomer på psykisk sykdom føre til at noen av dem faktisk gjør det dårligere i utdanning og arbeid senere i livet? 

-> Webside hos ISF for seminaret 8 des. 20 kl 13:00-14:45