Frischseminar: Nina Skrove Falch

Utprøving hos egen arbeidsgiver - erfaringer fra et felteksperiment i NAV

Publisert 5. mars 2018 09:59 - Sist endret 30. apr. 2018 12:03