Frisch/CREE seminar: Karen O'Brien (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO) og Jan Fuglestvedt (CICERO)

IPCCs synteserapport - en sammenstilling av alle resultatene i den femte hovedrapporten

(Merk tidspunkt 12:00)

Publisert 26. nov. 2014 09:46 - Sist endret 7. jan. 2015 13:14