2015 - Side 2

Tid og sted: 18. feb. 2015 12:1513:15, Frischsenteret

No Pain, No Gain: The Effects of Exports on Job Injury and Sickness.

Tid og sted: 11. feb. 2015 12:1513:15, Frischsenteret

Overheating

Tid og sted: 21. jan. 2015 12:1513:15, Frischsenteret

How does the temperature vary over time? Evidence on the stationary and fractal nature of temperature fluctuations.

Tid og sted: 14. jan. 2015 12:0013:00, Frischsenteret

IPCCs synteserapport - en sammenstilling av alle resultatene i den femte hovedrapporten

(Merk tidspunkt 12:00)