Aktiviteter

Frischseminaret

Frischsenteret arrangerer seminarer på onsdager med temaer fra egne og andres forskningsprosjekter. De fleste er åpne for interesserte utenfra. [Link]

Forskningsseminarer ved Økonomisk institutt

Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo arrangerer forskningsseminarer på torsdager i semesteret. [Link]

CREE

Frischsenteret er vertsinstitusjon for CREE - et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Dette er et samarbeid med Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo, Statistisk sentralbyrå, Tilburg Sustainability Center i Nederland og Frischsenteret. [Link]

CREE seminar

CREE arrangerer seminarer i samarbeid med de andre samarbeidspartnerne. De holdes enten på Statistisk Sentralbyrå, Økonomisk Insitutt på Universitetet i Oslo eller Frischsenteret. [Link]

HERO

Frischsenteret deltar i HERO - Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo i et samarbeid med Økonomisk institutt og Senter for Helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo. [Link]

HERO seminar

HERO arrangerer seminar annenhver tirsdag i semesteret, med fremlegging både av prosjekter under arbeid og ferdige artikler. [Link]

Pensjonsforum

Sammen med FAFO og ECON arrangerer Frischsenteret møter, gir ut en nyhetsbulletin og vedlikeholder WEB-sider om pensjonsspørsmål. [Link]

Oslo Fiscal Studies

Oslo Fiscal Studies (OFS) er et senter for offentlig økonomi basert på samarbeid mellom Økonomisk Institutt ved Universitet i Oslo, Statistisk Sentralbyrå og Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. Senteret ble grunnlagt i august 2012 og er finansiert av en femårig bevilgning fra Forskningsrådet. Hovedmålet til OFS er å utvide og forbedre kvaliteten på forskning og undervisning i offentlig økonomi og særlig skatteanalyse. Senteret skaper et forum for interaksjon og forskning for lokale og internasjonale forskere, og er organisert rundt en kjerne av forskere og eksternt tilknyttede. OFS vil i tillegg ta i mot en rekke gjester. [Link]

Oslo Fiscal Studies seminarer

OFS organiserer workshops og seminarer med interne og inviterte foredragsholdere og deltakere. Seminarene vil foregå ved de ulike samarbeidsinstitusjonene. [Link]

Publisert 30. sep. 2013 10:12 - Sist endret 9. juli 2019 13:52