Barns skole­­resultater henger mer sammen med foreldrenes inntekt enn før

Av forskning.no er Knut Røed blitt intervjuet om en studien han la frem på IAREP-konferansen ved Universitetet i Agder. Dette er en del av et større  forskningsamarbeid sammen med flere andre. 

https://forskning.no/ulikhet-utdanning-okonomi/barns-skoleresultater-henger-mer-sammen-med-foreldrenes-inntekt-enn-for/2047314

Publisert 5. juli 2022 13:30 - Sist endret 5. juli 2022 13:30