Simen Markussen leder et av to krisehåndterings utvalg

Regjeringen vil styrke Norges evne til å håndtere fremtidige kriser. To ekspertgrupper skal komme med forslag om hvordan vi kan sikre oss enda bedre analyser og statistikk.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/krise/id2905068/

 

Publisert 23. mars 2022 09:20 - Sist endret 23. mars 2022 09:20