Simen Markussen medlem i nytt Holden-utvalg.

Regjeringen har satt ned et nytt ekspertutvalg som skal vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smittetiltakene. Utvalget ledes av Steinar Holden og Simen Markussen er med som utvalgsmedlem

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertgruppe-skal-gi-innspill-til-ny-strategi-og-nye-tiltakspakker/id2895428/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS-2581966-ownerid875-documentTypeaktuelt/nyheter

Publisert 19. jan. 2022 14:48 - Sist endret 19. jan. 2022 14:49