Effektiv og sikker infrastruktur for deling og bruk av relevant statistikk og data i kriser

Simen Markussen har vært leder av et utvalg som har sett på muligheten til bruk av registerdata i krisetider. Utvalgets rapport ble overlevert Kunnskapsdepartementet 30.juni. 2022.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-rapporter-fra-to-ekspertgrupper-norge-bor-bruke-data-og-analyser-bedre-i-kriser/id2921620/

Publisert 5. juli 2022 13:37 - Sist endret 1. nov. 2022 10:07