FNs klimapanel lanserte rapport om løsninger 4. april

FNs klimapanel (IPCC) presenterer ny kunnskap om hva som må til for å bremse klimaendringene.

Klimaforskeren Snorre Kverndokk ved Frischsenteret var en av forfatterne av rapporten.

Miljødirektoratets pressemelding: 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/april-2022/fns-klimapanel-med-kraftfull-rapport-om-klimalosninger/

Publisert 1. apr. 2022 11:36 - Sist endret 5. apr. 2022 09:19