Podkast: Hva kan vi gjøre for å unngå en klimakatastrofe?

I april lanserte FNs klimapanel en rapport som ser på løsninger for å begrense klimaendringene på en bærekraftig måte. For selv om FNs generalsekretær António Guterres advarer om at  klimakatastrofen er nær, kan den fortsatt avverges. Frisch forsker Snorre Kverndokk og CICERO forsker Elin Lerum Boasson har mange innspill til løsninger.

Til Websiden med UiO Podkast:

https://www.uio.no/om/aktuelt/universitetsplassen/podkast/episoder/hva-kan-vi-gj%C3%B8re-for-%C3%A5-unng%C3%A5-klimakatastrofe.mp3?vrtx=view-as-webpage

Til tekst:

https://www.uio.no/om/aktuelt/universitetsplassen/nyheter/2022/podkast-hva-kan-vi-gjore-for-a-unnga-en-klimakatas.html

Publisert 21. apr. 2022 15:19 - Sist endret 21. apr. 2022 15:19