Chinese loans and investment in infrastructure have been huge

The Economist skriver i en artikkel om paperet «Chinese aid and local corruption”, skrevet av forskerne Andreas Kotsadam (Frischsentert) og Ann-Sofie Isaksson (University of Gothenburg).
Artikelen -> https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1405
Artikkelen undersøker om kinesisk bistandspraksis gir næring for korupsjon.

 

The Economist -> 
https://www.economist.com/special-report/2022/05/20/chinese-loans-and-investment-in-infrastructure-have-been-huge

Publisert 21. juni 2022 11:40 - Sist endret 21. juni 2022 11:42