Hvordan går det med barna i barnevernet?

Bufdirs nasjonale barnevernskonferanse:
Presentasjon av longitudinell registerstudie, ved Øystein M. Hernæs fra Frischsenteret. Samtale om funnene i studien, med Silje Sveum fra Landsforeningen fra barnevernsbarn og Marius Sjømæling fra Barn av rusmisbrukere.

-> Barn, unge og familier i barnevernet - En longitudinell registerstudie. Delprosjekt 2: Hvordan går det med barna? (2/2022)

-> Rapport Delprosjekt 1: Beskrivende analyser – Barn og familier i barnevernet (4/2021)


 

Publisert 9. nov. 2022 10:52 - Sist endret 9. nov. 2022 14:39