Klimaløsninger – hva kan mat, bompenger og CO2-kompensasjon bety?

Klimavirkemidler på transport – hva skal til for å få aksept fra folk og bedrifter, og hvilke preferanser har de?

PLATON prosjektet som Frischsenteret er med i arranger workshop.

Til arrangementets hjemmeside

Tid: 10. nov. 2021 08:0010:30,

Sted: Kulturhuset i Oslo

Program:
Velkommen ved Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO og moderator.

Klimavirkemidler på transport – hva skal til for å få aksept fra folk og bedrifter, og hvilke preferanser har de?

Innledere: Fitwi Wolday og Tanu Priya Uteng, TØI

Hvordan kan offentlige innkjøpsordning bidra til å redusere utslipp fra mat?

Innledere: Bob van Oort, seniorforsker ved CICERO senter for klimaforskning.
Jannie Fimland, Utviklings- og kompetanseenheten, Oslo kommune
Helga Nermoen Burheim, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

09.25 – 09.30 Pause

09.30 – 10.30 Bolk 2

Bombengeopprøret
Innleder: Marianne Aasen, seniorforsker ved CICERO.

Kommentar ved Hilde Solli, Klimaetaten, Oslo kommune.

Effekt av bompenger
Innleder: Bjørn Gjerde Johansen, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt.
Kommentar ved Astrid Ståledatter Landstad, Klimaetaten, Oslo kommune.

CO2-kompensasjon: en sammenligning av Norge og Sverige
Innledere: Jørgen Wettestad, seniorforsker ved FNI og Cathrine Hagem, SSB.
Kommentar ved Anders Bjartnes, Norsk klimastiftelse.

Det blir anledning til å stille spørsmål fra
salen.

For dem som ønsker å komme på Kulturhuset trenger vi påmelding. lenken finner du her:

http://www.platonklima.no/.../klimalosninger-hva-kan-mat...

Publisert 8. nov. 2021 12:06 - Sist endret 8. nov. 2021 12:07