WEBINAR 30 apr.: Koronakrisens føste fem uker – Hvem tok støyten i arbeidslivet

En oppdatert analyse av permitteringer og oppsigelser i Norge 1.- 19. april 2020.  

-> PDF av presentasjonen på Frisch webinar 30 april 2020

-> Websiden med videoen av webinaret.

Frischsenteret gjennomfører sammen med NAV og SSB et forskningsprosjekt med analyser av utviklingen i permitteringer og oppsigelser i Norge. Våre første resultater ble lagt fram på webinarer 26. og 27.mars, basert på dagpengesøknader registrert til og med 22. mars. De første resultatene er tilgjengelige på: https://www.frisch.uio.no/om-oss/Nyheter/2020_korona/frisc_ssb_nav_arbeidsmarked_korona_krise_27_mai_20.html

 

Nå har vi oppdatert analysene med dagpengesøknadsdata fram til og med 19. april og vil dele resultatene på dette webinaret. Mange av mønstrene sammenfaller med de vi dokumenterte i første runde, men det er likevel nye og interessante funn. Oppdateringen inneholder blant annet flere detaljer om utviklingen over tid, forskjeller mellom næringer som i ulik grad ble direkte eller indirekte berørt av smitteverntiltakene, nærmere analyser av kjønnsforskjeller og studier av forskjeller i permitteringsmønster etter bedriftens produktivitet (mellom og innen næringer).

Det vil bli gjort opptak av webinaret. Registrering er ikke nødvendig.

Publisert 4. mai 2020 11:55 - Sist endret 6. mai 2020 14:38