WEBINAR 21 okt.: KORONAKRISEN ETTER 22 UKER – HVEM ER (IKKE) TILBAKE I JOBB?

Frischsenteret har siden de drastiske tiltakene mot smittespredning først ble innført i Norge fulgt utviklingen i permitteringer og oppsigelser. I vårt forrige webinar 16.juni fokuserte vi på mønstre i tilbakevendingen til jobb (fram til slutten av mai). Siden mai har arbeidsmarkedet tatt seg opp, arbeidsledigheten har falt og de fleste permitterte er nå tilbake i jobb. Likevel er arbeidsledigheten fremdeles på et svært høyt nivå.

Vi har nå fått utlånt meldekortdata fra NAV til og med 31.8, sammen med A-ordningsdata pr. 30.6, via SSB.

Utfra kunnskap fra tidligere perioder med høy arbeidsledighet er det forventet at tilbakevendingen til jobb langt fra er tilfeldig fordelt på tvers av grupper. En viktig grunn er at ulike næringer utvikler seg forskjellig. Men selv innen næringer er det grunn til forvente forskjellige mønstre. Formålet med kartleggingen som blir omtalt på webinaret er å avdekke hvor sterk denne sorteringen er og hvilke dimensjoner som er viktige. Ikke minst for utformingen av tiltak er det viktig med kunnskap om hvem som nå er ledige.

Koronakrisen har også rammet arbeidstakere som var ledige før krisen satt inn og vi vil også presentere omfang og mønstre i tilbakevendingen til  jobb for denne gruppen, sammenliknet med erfaringene til samme gruppe året før.

Vi inviterer derfor til en presentasjon (webinar)

Onsdag 21.10 kl. 08.30 – 09.45.

Det vil bli anledning til spørsmål og kommentarer. Det vil bli gjort opptak av webinaret. Lysark blir lagt ut på https://www.frisch.uio.no/om-oss/Nyheter/2020_korona/ etter webinaret.

Prosjektet gjennomføres nå i samarbeid med forskere ved NMBU, Columbia University (NYC) og NAV.

 

Vennlig hilsen

Forskergruppa

v/Oddbjørn Raaum

Frischsenteret

 

Publisert 15. okt. 2020 15:58 - Sist endret 21. okt. 2020 14:50