Ulike brukere av lokale legetjenester i hyttekommuner

Hyttekommuner opplever vesentlig økt pågang til legevakt i helger og ferier sammenlignet med andre kommuner. Økningen stammer først og fremst fra pasienter bosatt i andre fylker. Når vi sammenlikner hyttekommuner med andre små kommuner viser analysen at legebesøket er vesentlig høyere i helger og ferier i vintermånedene, spesielt i påskeferien. Vi finner ikke tilsvarende økt pågang til legevakt i langhelgene i mai. For kommunene med fjellhytter er det noe høyere legevaktbesøk fra personer utenfra i sommerferien, mens hyttekommunene langs sjøen ikke har tilsvarende økning i pasienter fra andre fylker i sommermånedene.

Simen Markussen og Oddbjørn Raaum (Frisch)

-> PDF av Legebesøk hyttekommuner

Publisert 8. apr. 2020 13:27 - Sist endret 8. apr. 2020 13:45