KORONAKRISEN – Sysselsettingsutviklingen 2020

Forskere ved NMBU, SSB, NAV, Columbia University (NYC) og Frischsenteret har siden koronakrisen start gitt ut flere arbeid som viser hvordan pandemien har påvirket arbeidsmarkedet i Norge. 

Sysselsettingsutviklingen 2020 er det femte arbeidet. Den er skrevet av Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed (alle Frischsenteret) og Annette Alstadsæter (NMBU).

-> Sysselsettingsutviklingen 2020 (mai 2021) - PDF

Lysarkene inngår i nåtidsrapporteringen på prosjektet «The coronavirus crisis and its
economic consequences
”, finansiert av Norges Forskningsråd. Analysene vil bli
videreutviklet, kvalitetssikret og publisert i artikkelformat senere.


Oslo, 20.5.2021.
Takk til NAV og SSB får effektivt utlån av data. NAV data pr. 28.2.2021 og A-meldingen pr 31.12.2020.

Innhold

Ny oppdatert (her-og-nå-)studie av arbeidslivet under pandemien
 - Gjennom 2020 og desember
 - Avtalte timer fra A-meldingen samme med meldekort : Timer pr uke.
 - Får med økning i timer, ikke bare fall knyttet til ledighetsinnstrømning (som tidligere), men ikke overtid.
Utviklingen i lønnstakertimer
Næringsmønsteret; Finnes det vinnere (utover daglig- og byggevarer)?
Arbeidstakermønster; Fall i lønnstakertimer på tvers av arbeidstakere
Langtidsledighet; utvikling og sammensetning gjennom 2020
Jobbmobilitet (i bonusmateriale)

Publisert 25. mai 2021 06:36 - Sist endret 25. mai 2021 06:36