Sjenerøse sykelønnsordninger begrenser smitte

Vi risikerer at rådet om å bli hjemme når man er syk, ikke blir etterfulgt om man taper penger på å følge det. En sjenerøs sykelønnsordningsordning fra dag 1 av sykefraværet, slik vi har i Norge, er en god forsikring mot spredning av smitte.

Elisabeth Fevang (Frisch)  har, sammen med Svenn-Erik Mamelund (Arbeidsforskningsinstituttet), skrevet et debattinnlegg om sykelønn og smitte

-> Aftenposten 15 mai 2020

Publisert 15. mai 2020 07:31 - Sist endret 15. mai 2020 07:41