Sverre Kittelsen forsvarer i Aftenposten forskernes motiver etter angrep fra Gjems-Onstad:

Mistenkeliggjør om forskeres motiver

Av Sverre A.C. Kittelsen, dr.polit., direktør, Frischsenteret

BI-professor Ole Gjems-Onstad angriper Frischsenteret i et innlegg 29. oktober. Han påstår blant annet at «de mange åpenbare feilene svekker ikke bare omdømmet til senteret, men til forskning mer allment». Ole Gjems-Onstad påpeker ingen feil, men bidrar kun til mistenkeliggjøring av forskernes motiver.

Aftenposten 4 nov 2020

Frischsenteret har, som andre norske forskningsmiljøer, høy faglig integritet. Vår forskning blir gjennomgående kvalitetssikret ved fagfellevurdering i vitenskapelige tidsskrifter. I rangeringer av samfunnsøkonomiske miljøer gjør vi det bra.

Rapporten er omstridt, men den faglige uenigheten går ikke på om det er mulig at formuesskatten kan påvirke sysselsettingen både negativt og positivt. Når formuesskatten gjør kapital dyrere, vil man ønske å bruke mer arbeidskraft og mindre kapital. Uten tilgang til kreditt vil en redusere bruken av begge. Nettovirkningen må det brukes gode empiriske metoder for å finne.

Den faglige diskusjonen går på metoder for å påvise en årsakssammenheng. Dessverre er det ikke enkelt. Vi har ikke et kontrollert forsøk der noen får innført en formuesskatt og andre ikke. Skattereglene er endret hvert år.

Det er naturlig at det blir faglig debatt rundt metodevalget. Det er også våre forskere åpne for. Metodene som er brukt, er kjent i litteraturen. Hittil har ingen kommet opp med et bedre forslag til metode.

Frischsenteret vil ikke forby våre forskere å ha politiske meninger, og vi er trygge på at det ikke går ut over deres faglige vurderinger. Jeg regner med at det er slik også på BI.

Publisert 4. nov. 2020 14:54 - Sist endret 4. nov. 2020 14:55